Bastiaan's eerste hulp bij omscholen

Vanuit mijn persoonlijke missie om IT-professionals op te leiden passend binnen de behoefte van het bedrijfsleven, bied ik bedrijven de helpende hand: EHBO: eerste hulp bij omscholen.

Ook wanneer je geen gebruik maakt van de NOW 2.0 regeling staat om- en bijscholen bij veel bedrijven op de agenda. Zelfs zonder de komst van Corona was de voorspelling van BCG dat wij in 2020 binnen Nederland effectief 50.000 ICT professionals tekort zullen komen. 

Door Corona is bij veel bedrijven de IT-optimalisatie in een stroomversnelling gekomen, waardoor dit tekort op korte termijn nog moeilijker te vervullen is. Daarnaast hebben helaas veel werkgevers te maken met de zogenaamde ‘Corona-reorganisatie’.

Opleidings- en ontwikkelfonds

Als bedrijf kan je zelf aan de slag in het beschikbaar stellen van budget en tijd, echter bestaan er ook fondsen die je helpen in het om- en bijscholen van (potentiele) werknemers. De afspraken die van toepassing zijn binnen jouw branche lees je terug in het cao.

Subsidieregeling ‘NL leert door’

Naast fondsen is het voor iedere werknemer in Nederland tussen de 18 en pensioengerechtigde leeftijd mogelijk om gratis ontwikkeladvies aan te vragen. Na afloop van het ontwikkeltraject is kan je loopbaanadviseur of de opleidingsinstantie een subsidieaanvraag doen voor cursussen en trainingen die passen binnen het ontwikkeltraject.

”De manier van zakendoen, kleinschaligheid. Het zit er allemaal in bij Vijfhart.” | 𝗗𝗶𝗮𝗹𝗼𝗴 𝗚𝗿𝗼𝗲𝗽

Rob van Barlingen

”Goed trainingsmateriaal wat je uiteindelijk kan toepassen in de praktijk.” | 𝗧-𝗠𝗼𝗯𝗶𝗹𝗲

Redjesh Chedi

”Echt kennisbedrijf met docenten die uit de praktijk komen en snappen wat er speelt.” | 𝗜-𝗖𝗼𝗺𝗺𝗶𝘁

Frits Cornelius